Dantian - kiinalaisen lääketieteen keskus

Koulutuksen tarkoitus ja tavoite

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Tuina-terapiakoulutuksen ensimmäinen taso johdattaa kiinalaisen lääketieteen kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteesta, terveyden ylläpidosta sekä elimistön toiminnasta ja häiriöistä.  Koulutus antaa hyvät valmiudet harjoittaa Tuina-hierontaa lähipiirissä. Koulutuksessa opetellaan soveltamaan Tuina-terapian menetelmiä kevyemmästä "healing" -luonteisesta tyylistä (yin) voimakkaampaan käsittelyyn (yang). Lisäksi opitaan akupunktiopisteiden käyttöä osana hoitoa. Koulutus sisältää myös kiinalaisen lääketieteen "cupping" ja Moxibustio menetelmien oppimisen. Se antaa valmiuden käyttää Tuinaa eräiden kehon eri alueiden ongelmien hoidossa. Koulutuksen ensimmäinen jakso ei kuitenkaan riitä tekniikoiden soveltamiseen potilastyössä.

Koulutuksen toinen taso syventää ymmärrystä kiinalaisen lääketieteen fysiologiasta, patologiasta ja  diagnostiikasta Tuina-terapian kannalta tarkoituksenmukaisilta osin. Jatkamme aiemmin opitun ja Tuinan vaativampien menetelmien opiskelua ja harjoitelua itsenäisesti sekä opettajan valvonnassa. Itseopiskelua ja harjoittelua tukee muun muassa opetusvideo. Opimme myös erityis moxibustio-tekniikan ”Fire-Dragon”, sekä Suomessa vähemmän tunnetujen Ashi-pisteiden sijainnit ja käyttön keskeisenä osana hoitoa. Lisäksi tutustumme eräisiin lääketieteellisen Qigongin piirissä kehitettyihin kuntoutumista edistäviin harjoituksiin. Lisäksi tutustumme Lasten Tuinan mahdollisuuklsiin säädellä lapsen vielä epävakaata qitä ja sen häiriöitä. Koulutuksen toinen osa antaa valmiuden soveltaa Tuina-terapian moninaisia painanta- hieronta-, mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikoita yleisimpien kehon eri alueiden vaivojen hoidossa.

Koulutuksen kolmas taso antaa valmiudet potilaan syvempään tutkimiseen muun muassa kliinisen erotusdiagnostiikan ja testien avulla. Lisäksi käsitellään radiologian perusteita Tuina-terapeutin kannalta.
Syventävä koulutus antaa lajat valmiudet yhdistää Tuina-terapian menetelmiä kehon eri alueiden ongelmien sekä Tuinalla hoidettavissa olevien sairauksien ja tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Kolmas jakso sisältää myös lapsille tehtävän Tuinan, itsehoito Tuinan ja kiinalaisen lääketieteen vyöhyketerapian erityiskurssit. Opimme lisää potilaan kuntoutumista edistäviä harjoituksia, sekä rohdos- linimenttien ja öljyjen käyttöä ja yhdistämistä Tuina-terapiaan. Koulutuksen kolmannesta osuudesta vastaa dr. Wang Tong ja se edellyttää englannin kielen taitoa. Jakson syventävä osa sisältää sisältää käytännön työhön perehdyttämisjakson Pekingissä, Kiinan perinteisen kiinalaisen lääketieteen akatemian sairaalassa. 

Mikäli opiskelijalla jo on hyväksytysti suoritettu kiinalaisen lääketieteen koulutus, niin voi hän hakea korvaavuutta kiinalaisen lääketieteen osiosta (koulutuksen
ensimmäinen ja toinen taso). Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa diplomin, josta selviää koulutuksen laajuus ja sisältö. Yksittäisistä tasoista saa pyydettäessä väli-todistuksen. LISÄTIETOJA: Jari Siipola, tel +35844 268 8966.

Miksi opiskella Tuina-terapiaa?

Tuina-terapia on ainutlaatuinen yhdistelmä, joka perustuu vuosituhansien aikana löydettyihin ja kamppailulajien piirissä kehitettyihin ja koeteltuihin hoitomenetelmiin.   Sittemmin manuaaliseen osaamiseen yhdistyi kiinalaisen lääketieteen moniulotteinen näkemys ihmiselimistön toiminnasta sekä länsimaisen lääketieteen tieto anatomiasta sekä tuki- ja liikuntaelinten ongelmista.

Tuina-terapia antaa voimaa ja suoruutta hoitotyöhön. Yhdistettynä esimerkiksi akupunktioon Tuina nostaa hoidon uudelle tasolle, tuoden hoito-tilanteeseen mukaan kosketuksen. Tuinaa voidaan käyttää moninaisissa vaivoissa, tuki- ja liikuntaelinsairauksissa sekä eräissä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti diagnosoiduissa sisäelinhäiriöissä. Lisäksi se soveltuu itsessään eräiden lastentautien hoitoon. Tuina-terapeutti voi myös yhdistää hoitoonsa muita kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmiä.

Tuina-terapiassa hoito perustuu diagnoosiin keskittyen tiettyyn ongelmaan. Tuina-terapeutti käsittelee paitsi lihaksia  luita, niveliä, nivelsiteitä sekä akupunktio- ja ashipisteitä. Tuina-terapian erityisominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi sen kyky poistaa tulehdusta hermoista sekä jähmeyttä hermojen ja muiden kudosten väliltä. Kiinassa Tuina-terapia onkin yleensä ensisijainen hoito erilaisissa nivel- ja lihasvaivoissa.

Kiinassa Tuinaa saavat harjoittaa ainoastaan alaan perehtyneet Tuina-lääkärit; länsimaissakin Tuina-terapia on tarkentumassa omaksi osaamisalueekseen siinä missä akupunktio ja yrttilääkintäkin. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmien toiminnallinen kokonaisuus voidaan havainnollistaa seuraavalla tavalla:

          kiinalaisen lääketieteen toiminnallinen kokonaisuusFang teach ashipoints
Fang on work
fang study radiology
fangs doing banfa
 © Jari Siipola  Gsm: +358 044 268 8966, e-mail: jari.siipola(at)gmail.com ©